Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ЧИСЛІВНИК

Типи відмінювання кількісних числівників

Умовно відмінювання всіх числівників ми можемо поділити на 6 типів:

1. Кількісний числівник один становить окрему групу відмінювання, бо він змінюється за родами та числами. У називному відмінкові числівники один, одна, одне, одні мають форми прикметників. У середньому роді є 2 форми: одно (давніша форма) й одне (новіша, що виникла під впливом прикметників нове, гарне, тихе). У непрямих відмінках ці числівники мають закінчення прикметників твердої групи, крім родового й орудного відмінків жіночого роду, які мають паралельні форми: одної, одною (як у прикметників - червоної, червоною) й однієї, однією (як у займенників тієї, тією).

Однина

Множина

чоловічий

середній

жіночий

Н.

один

одно (-е)

одна

одні

Р.

одного

однієї (-ої)

одних

Д

одному

одній

одним

Зн.

один

одного

одну

одні, одних

Ор.

одним

однією (-ою)

одними

М.

(на) одному

одній

одних

2. Два, три, чотири. Числівники два, дві відмінюються як прикметники твердої групи. За цим зразком відмінюються й числівники обидва, обидві. Числівники три, чотири не мають форм роду й числа. В усіх формах, крім називного, мають однакові форми. Тільки в орудному відмінку є незначна відмінність: трьома, чотирма, багатьма (багатьома - паралельна форма):

Н.

три

чотири

Р.

трьох

чотирьох

Д

трьом

чотирьом

Зн.

три, трьох

чотири, чотирьох

Ор.

трьома

чотирма

М.

(на) трьох

(на) чотирьох

3. Числівники від 5 до 20, 30, 50, 60, 70, 80.

У родовому, давальному та місцевому відмінках прості числівники п'ять - десять та складні на -дцять, -десят мають, крім форм на -И, паралельні форми, що виникли під впливом числівників двох, трьох, чотирьох і двом, трьом, чотирьом:

Н.

п'ять

шість

сім

вісім

Р.

п'яти, п'ятьох

шести, шістьох

семи, сімох

восьми, вісьмох

Д.

п'яти, п'ятьом

шести, шістьом

семи, сімом

восьми, вісьмом

Зн.

п'ять, п'ятьох

шість, шістьох

сім, сімох

вісім, вісьмох

Ор.

п’ятьма, п'ятьома

шістьма, шістьома

сьома, сімома

вісьма, вісьмома

М.

(на) п'яти, п'ятьох

(на) шести, шістьох

(на) семи, сімох

(на) восьми, вісьмох

• У назвах десятків змінюється лише друга частина: п'ятдесяти, шістдесяти, сімдесяти, вісімдесяти. Форми числівників на -десят не можна сплутувати з російськими формами пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти.

• У числівниках шість, сім, вісім відбувається чергування:

шість-шести і//е

сім - семи - сьома і//е//о

вісім-восьми і //о

4. Сорок, дев'яносто, сто.

В усіх відмінках, крім називного та знахідного, мають закінчення -а: сорока, дев'яноста, ста.

5. Двісті, триста, чотириста... дев'ятсот. Складні числівники на позначення сотень відмінюють в обох частинах:

Н.

двісті

п'ятсот

сімсот

Р.

двохсот

п'ятисот

семисот

Д.

двомстам

п'ятистам

семистам

Зн.

двісті (двохсот)

п'ятсот (п'ятисот)

сімсот (семисот)

Ор.

двомастами

п'ятьмастами (п'ятьомастами)

сімомастами (сьомастами)

М. -

(на) двохстах

(на) п'ятистах

(на) семистах

6. Нуль, тисяча, мільйон, мільярд. Відмінюються так само, як іменники. Числівник тисяча відмінюється як іменник жіночого роду І відміни мішаної групи; мільйон, мільярд - як іменники чоловічого роду ІІ відміни твердої групи, нуль - м'якої групи.

У складених кількісних числівниках відмінюємо кожне слово:

сто двадцять п'ять

ста двадцяти п'яти (п'ятьох)

ста двадцяти п'яти (п'ятьом)

Збірні числівники (двоє, троє, четверо та ін.) у непрямих відмінках мають форми кількісних числівників (два, три, чотири) двох, двом, двома..., трьох, трьом, трьома..., чотирьох, чотирьом, чотирма...

Дробові числівники відмінюють у чисельнику так само, як кількісні, а в знаменнику - як порядкові: чотири п'ятих поділити на одну сьому.

Незмінними є дробові числівники півтора (півтори), півтораста.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити