Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ЧИСЛІВНИК

Порядкові числівники - творення, правопис та відмінювання

1. Майже всі порядкові числівники утворюємо від відповідних кількісних за допомогою закінчень -ий, -а, -е: п 'ять - п'ятий, двісті - двохсотий.

2. Від числівників один, два порядкові числівники утворюємо від інших основ: перший, другий.

3. Числівники три, чотири при утворенні порядкових змінюють основи: третій, четвертий.

4. Від сорок порядковий числівник утворюємо за допомогою суфікса -ов і закінчень -ий, -а, -е (сороковий, сорокова, сорокове).

5. Від числівників тисяча, мільйон, мільярд з суфіксом тисячний, мільйонний, мільярдний.

6. У складених числівниках закінчень -ий, -а, -е набуває лише останнє слово: двісті сорок восьмий, тисяча дев'ятсот сімдесяте.

Порядкові числівники відмінюємо як прикметники твердої групи, а числівник третій - м'якої групи.

! Складні порядкові числівники, що закінчуються на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний, -квадрильйонний, -секстильйонний пишемо одним словом: двохсотий, трьохтисячний, п'ятимільйонний.

Такі числівники можуть мати більше двох коренів: двохсотдвадцятип'ятимільярдний.

У складених порядкових числівниках відмінюємо лише останню частину: тридцять четвертого, тисяча дев'ятсот сьомого, двісті сорок восьмим.

Деякі вчені відносять порядкові числівники до групи порядкових прикметників.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити