Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

Особливості відмінювання займенників

Відмінювання займенників, співвідносних з іменниками:

Н.

я

ми

ти

ви

він воно

вона

вони

Р.

мене

нас

тебе

вас

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Д.

мені

нам

тобі

вам

йому

їй

їм

Зн.

мене

нас

тебе

вас

його (нього)

її (неї)

їх (них)

Ор.

мною

нами

тобою

вами

ним

нею

ними

М.

(на) мені

нас

тобі

вас

ньому

ній

них

У непрямих відмінках особові займенники мають іншу основу, ніж у Н.в. однини (такі форми називають суплетивними).

! У Р., Зн., М. відмінках займенники він, воно, вона, тни з прийменниками мають приставний Н (з нього, до неї, від них...)· Якщо займенники його, її, їх використовують у присвійному значенні (її сукня, його відповіді), то вони не мають початкового н.

Питально-відносні хто, що в непрямих відмінках мають іншу основу (кого, чого, кому, чому...), а в М.в. - паралельні форми: (на) кому - кім, (на) чому - чім.

Відмінювання займенників, співвідносних з прикметниками:

Такі займенники відмінюємо як відповідні прикметники твердої або м'якої груп

Н.

мій моє

моя

мої

цей це

ця

ЦІ

Р.

мого

МОЄЇ

моїх

цього

цієї

цих

Д.

моєму

моїй

моїм

цьому

цій

цим

Зн.

мій, мого, моє

мою

мої, моїх

цей, цього, це

цю

ці, цих

Ор.

моїм

моєю

моїми

цим

цією

цими

М.

(на) моєму, моїм

моїй

моїх

цьому (цім)

цій

цих

Займенники твій, свій відмінюємо як займенник мій. Займенники наш, ваш - як прикметники твердої групи. Їхній - як прикметник м'якої групи.

Відмінювання займенників, співвідносних з числівниками:

Н.

скільки

стільки

Р.

скількох

стількох

Д.

скільком

стільком

Зн.

скільки, скількох

стільки, стількох

Ор.

скількома

стількома

М.

(на) скількох

стількох


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити