Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ЗАЙМЕННИК

Правопис займенників

1. Прийменники із займенниками пишемо окремо: у вас, з нами, до них, ні до чого.

При особовому займеннику я в орудному відмінку вживаємо прийменники зі (зо), піді (підо), наді (надо): Не розпитуй, матусенько, що було зо мною (Шевченко). Чорний ворон, чорний ворон, Що ж ти в 'єшся надо мною!..

2. Неозначені займенники, утворені від питально-відносних за допомогою префіксів (часток) АБИ-, ДЕ-, -СЬ, пишемо разом: абищо, дехто, хтось. Якщо в непрямих відмінках вживаємо прийменник, то ставимо його між часткою й займенником, розділяючи їх: де в чому, аби з ким.

Частку НІ (АНІ) з заперечними займенниками пишемо разом: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий, ніскільки, АЛЕ: ні з ким, ні до кого, ні від якого.

3. Неозначені займенники, утворені від питально-відносних за допомогою префіксів і суфіксів (часток) будь-, -небудь, хтозна-, казна-, пишемо через дефіс: будь-хто, що- небудь, який-небудь, казна-чий, хтозна-що. АЛЕ: будь з ким, будь до чого, казна в чому.

Частку НЕ з усіма займенниками пишемо окремо (за винятком неабиякий, неабихто, неабищо).

! -бо, -но, -то, -от, -таки, казна-, хтозна-, будь-, -небудь - ДЕФІС ПОСТАВИТЬ НЕЗАБУДЬ!


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити