Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

Безособові дієслова

Ці дієслова виражають стан безвідносно до участі в ньому дійової особи. На відміну від особових форм дієслова, вони не можуть сполучатися з іменником чи іншою частиною мови в називному відмінку, ужитою в ролі підмета. Розрізняють такі групи:

1) дієслова стану природи: смеркає, світає;

2) дієслова фізичного стану людини: морозить, лихоманить, нудить;

3) дієслова психічного стану: спиться, сниться, не сидиться;

4) дієслова на означення стихійних явищ: вечоріло, затопило, замело;

5) дієслова успіху: таланить, фортунить, щастить.

Безособові дієслова не змінюються за особами, мають форми інфінітива: Стало благословлятися на світ; 3-ї особи однини теперішнього та майбутнього часу: засніжить, вистачає, везе, а також середнього роду минулого часу й умовного способу: підморозило, задощило б.

! До безособових дієслів НЕ відносять форми на -но, -то. Безособові форми на -но, -то є граматичними формами повноцінних дієслів в ряду з іншими формами (посадити - посадив - посаджу - посаджений - посаджено), а безособові дієслова - граматично неповноцінні дієслова, які мають обмежену кількість форм (вечоріти - вечоріє - вечоріло, смеркати - смеркає - смеркало).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити