Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

Словозміна дієслів

Словозміна - це творення всіх можливих граматичних форм слова, які виражають його відношення до інших слів у словосполученні й реченні, але при цьому не змінюють його лексичного значення.

Словозміна дієслів називається дієвідмінюванням. Змінюючи форми дієслова, потрібно брати до уваги вид дієслова, а при творенні дієприкметників ще й перехідність.

Повна дієслівна словозміна - це словозміна за способами, часами, особами, а також утворення можливих форм дієприкметників та дієприслівників. Наприклад, словозміна дієслів просити (недоконаного виду), сказати (доконаного виду):

І. ДІЄВІДМІНЮВАНІ ФОРМИ

Дійсний спосіб

Теперішній час

(можливий лише для дієслів

недоконаного виду)

однина множина

І ос. прошу просимо

II ос. просиш просите

III ос. просить просять

Майбутній час

проста форма

Минулий час

ч.р.

просив

сказав

однина

множина

с.р.

просто

сказало

І ос. проситиму

проситимемо

ж. р

просила

сказала

скажу

скажемо

мн.

просили

сказали

II ос. проситимеш

проситимете

скажеш

скажете

III ос. проситиме

проситимуть

скаже

скажуть

складена форма

(лише для дієслів недоконаного виду)

однина

множина

І ос. буду просити

будемо просити

II ос. будеш просити

будете просити

III ос. буде просити

будуть просити

Наказовий спосіб

Умовний спосіб

однина

множина

ч. р. просив би сказав би

І ос. -

нехай скажу

просімо

скажімо

с. р. просто б сказало б

II ос. проси

скажи

просіть

скажіть

ж. р. проста б сказала б

III ос. хай просить хай скаже

хай просять

хай скажуть

множ. прости б сказали б

II. ВІДМІНЮВАНА ФОРМА (дієприкметник)

прошений (прошена, прошене, прошені...), сказаний (сказана, сказане, сказані...) .

III. НЕЗМІНЮВАНІ ФОРМИ

(інфінітив, дієприслівник, форми на -но, -то)

просити

сказати

просячи

сказавши

прошено

сказано


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити