Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

Вид дієслова: доконаний, недоконаний

Категорія виду показує характер перебігу дії в часі, виражає відношення дії до її внутрішньої межі. Ця категорія охоплює всі дієслова, усі їхні форми й тісно зв'язана з категорією часу:

• дієслова недоконаного виду мають 3 форми часу: теперішній, минулий і майбутній;

• дієслова доконаного виду мають 2 форми часу: минулий і майбутній.

Дієслова доконаного виду означають дію, завершену в минулому або яка обов'язково відбувається у майбутньому: написав - напишу, збудував - збудую.

Відповідають на питання що зробити?

Крім того, дієслова доконаного виду можуть вказувати на:

- початок дії: заспівати, заграти, зашуміти;

- тривалість дії: поговорити, почитати, пошуміти;

- раптовість дії: тупнути, грюкнути, смикнути;

- багаторазовість дії: попобігати, попоносити;

- досягнення результату дії: зробити, збудувати.

Дієслова недоконаного виду означають дію незавершену, не обмежену в часі. Відповідають на питання що робити?

Можуть вказувати на:

• повторюваність дії: примовляти, приспівувати, покашлювати, постукувати;

• тривалість дії: бігти, везти, летіти, їхати, іти.

Більшість дієслів творять пари недоконаного й доконаного видів: вирішувати - вирішити, сісти - сідати, робити - зробити.

Творення видових форм

Вид дієслів творимо:

1) за допомогою додавання або відкидання префіксів з-(зі-), на-, про-, при-, по-, в-(у-), за-: зробити, написати, прочитати, прислати, покликати, уколоти, забрати;

2) зміною суфікса основи дієслова: повторювати - повторити, стукати - стукнути, лягати - лягти, умивати - умити, впливати - вплинути;

3) за допомогою чергування кореневих приголосних (якщо з'являється наголошений суфікс а):

а) видерти - видирати, витерти - витирати, вибрати - вибирати;

б) зберегти - зберігати, замести - замітати;

в) допомогти - допомагати, скочити - скакати;

г) носити - нести, возити - везти (без суфікса а)

4) зміною наголосу: скликати - скликати, виносити - виносити, виміряти - виміряти;

5) творенням суплетивних (від різних коренів) форм: брати-узяти, ловити - піймати.

Видове значення деяких дієслів розрізняємо лише в контексті: атакувати, гарантувати, газифікувати, електрифікувати.

Є дієслова, які не утворюють видових пар: переслідувати, поважати (недоконаного виду); схаменутися, заручити (доконаного).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити