Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄСЛОВО

Дієслова І та II дієвідмін

Дієслова за характером закінчень у теперішньому (для дієслів недоконаного виду) і майбутньому (для дієслів доконаного виду) часі поділяють на 2 дієвідміни.

До першої дієвідміни належать дієслова, які мають такі закінчення:

image46

ореш, сиплеш, борешся; орете, сиплете, боретесь; оре, сипле, бореться; орють, сиплють, борються;

До другої дієвідміни належать дієслова, які мають закінчення:

image47

бачиш, клеїш, гоїш; бачите, клеїте, гоїте; бачить, клеїть, гоїть; бачать, клеять, гоять.

! Окрему дієвідміну (так звану третю) складають дієслова бути, дати, їсти та слова з другою частиною -вісти. Ці слова зберегли давні форми:

Однина

Множина

І

є, дам, їм, відповім

є, дамо, їмо, відповімо

II

є, даси, їси, відповіси

є, дасте, їсте, відповісте

ІІІ

є, дасть, їсть, відповість

є, дадуть, їдять, відповідять

! Під час дієвідмінювання необхідно враховувати вид дієслів, особливо це проблемно в спільнокореневих словах:

сидіти (що робити?)

сидЯТЬ (II дієвідміна)

сісти

(що зробити?)

сядУТЬ (І дієвідміна)

сидИШ, сидИМО...

сядЕШ, сядЕМО...

виводити (що робити?)

виводЯТЬ (II дієвідміна)

вивести (що зробити?)

виведУТЬ (II дієвідміна)

виводИШ, виводИМО

виведЕШ, виведЕМО...


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити