-

Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄПРИКМЕТНИК

Активні та пасивні дієприкметники

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета, який виконує дію, і виступають у формах теперішнього та минулого часу. Утворюються від перехідних і неперехідних дієслів: ходячий, згорілий.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку, яка зумовлена дією іншого предмета: вишитий, зрубаний, зрізаний.

Творення дієприкметників

активні

Час

Вид

Основа дієслова

Перехідність

Суфікси

Приклади

men.

недок.

теп. часу працю-ють

перехідні

неперехідні

-уч- (-юч-) -ач- (-яч-)

працюючий,

лежачий

мин.

докон.

інфінітива згорі-ти

неперехідні

-л-

згорілий,

посивілий

пасивні

мин.

докон.

недок.

інфінітива

коло-ти,

одягну-ти

перехідні

-н-

-ен- (-єн) -т-

одягнутий,

одягнений,

гоєний,

колотий

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюємо від дієслівної основи теперішнього часу першої дієвідміни за допомогою суфіксів -уч-(-юч-), а від дієслів другої дієвідміни - -ач-(-яч~).

! В українській мові такі дієприкметники використовують зрідка, їх замінюють або прикметниками (іменниками), або зворотами: бажаючий - охочий або який бажає; оточуючий - оточення, близькі, які оточують; оточуюче середовище - довкілля, навколишнє середовище; існуючий - наявний, що існує.

Активні дієприкметники минулого часу утворюються лише за трьох умов:

1) якщо дієслово доконаного виду;

2) неперехідне;

3) має префікс: зів'ялий, посивілий, змерзлий.

Пасивні дієприкметники утворюються від основ інфінітива перехідних дієслів і виражаються формами минулого часу доконаного й недоконаного виду. Від деяких дієслів можна утворити кілька дієприкметників за допомогою суфіксів -н-, -єн- і -т-: згорнути - згорнутий, згорнений; одягнути - одягнутий, одягнений.

! В українській мові НЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ давні форми пасивних дієприкметників теперішнього часу на зразок російських писавший, знавший, сидевший. Замість них використовуємо звороти який писав, який знав, який сидів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити