- Активні та пасивні дієприкметники - ДІЄПРИКМЕТНИК - ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ - МОРФОЛОГІЯ - Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ДІЄПРИКМЕТНИК

Активні та пасивні дієприкметники

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета, який виконує дію, і виступають у формах теперішнього та минулого часу. Утворюються від перехідних і неперехідних дієслів: ходячий, згорілий.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку, яка зумовлена дією іншого предмета: вишитий, зрубаний, зрізаний.

Творення дієприкметників

активні

Час

Вид

Основа дієслова

Перехідність

Суфікси

Приклади

men.

недок.

теп. часу працю-ють

перехідні

неперехідні

-уч- (-юч-) -ач- (-яч-)

працюючий,

лежачий

мин.

докон.

інфінітива згорі-ти

неперехідні

-л-

згорілий,

посивілий

пасивні

мин.

докон.

недок.

інфінітива

коло-ти,

одягну-ти

перехідні

-н-

-ен- (-єн) -т-

одягнутий,

одягнений,

гоєний,

колотий

Активні дієприкметники теперішнього часу утворюємо від дієслівної основи теперішнього часу першої дієвідміни за допомогою суфіксів -уч-(-юч-), а від дієслів другої дієвідміни - -ач-(-яч~).

! В українській мові такі дієприкметники використовують зрідка, їх замінюють або прикметниками (іменниками), або зворотами: бажаючий - охочий або який бажає; оточуючий - оточення, близькі, які оточують; оточуюче середовище - довкілля, навколишнє середовище; існуючий - наявний, що існує.

Активні дієприкметники минулого часу утворюються лише за трьох умов:

1) якщо дієслово доконаного виду;

2) неперехідне;

3) має префікс: зів'ялий, посивілий, змерзлий.

Пасивні дієприкметники утворюються від основ інфінітива перехідних дієслів і виражаються формами минулого часу доконаного й недоконаного виду. Від деяких дієслів можна утворити кілька дієприкметників за допомогою суфіксів -н-, -єн- і -т-: згорнути - згорнутий, згорнений; одягнути - одягнутий, одягнений.

! В українській мові НЕ ЗБЕРЕГЛИСЯ давні форми пасивних дієприкметників теперішнього часу на зразок російських писавший, знавший, сидевший. Замість них використовуємо звороти який писав, який знав, який сидів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити