Українська мова : комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА - 2019

МОРФОЛОГІЯ

ПОВНОЗНАЧНІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИСЛІВНИК

Ступені порівняння прислівників

Від якісних прислівників з кінцевим суфіксом -о та -е можна утворити незмінювані форми вищого й найвищого ступенів порівняння: весело — веселіше - найвеселіше.

Вищий ступінь порівняння утворюємо від прислівників так само, як і вищий ступінь порівняння прикметників:

а) за допомогою суфіксів -ш(е), -іш(е): тонко - тонше, тонкіше, голосно - голосніше, суфікси -к-, -ек-, -ок- випадають при утворенні вищого ступеня: швидко - швидше, далеко - дальше;

б) від різних коренів: гарно - краще, погано - гірше, багато - більше.

Найвищий ступінь порівняння утворюємо від прислівників вищого ступеня порівняння за допомогою префікса най-: найвище, найдорожче, найменше.

Для підсилення найвищого ступеня порівняння використовують префікси що-, як- або обидва ці префікси одночасно (щояк-): щонайближче, якнайближче, щоякнайближче.

Форми вищого й найвищого ступенів можуть бути складеними (двослівними):

• вищий ступінь: більш тонко;

• найвищий ступінь: найбільш тонко.

В українській мові не творять ступені порівняння за допомогою слова самий: самий кращий - неправильно, потрібно найкращий.

Невживаними в літературній мові є утворення з префіксом по-: поближче, повище, повлучніше, погарячіше, поглибше, пошвидше. Правильно: ближче, вище, влучніше, швидше.

! Не можна сплутувати прислівники у формі вищого ступеня порівняння з омонімічними формами вищого та найвищого ступенів порівняння прикметників у Н.в. сер. роду: Найкраще побажання збулося. Ми виконали завдання найкраще.

Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння

При утворенні вищого ступеня прислівників за допомогою суфікса -ш(е) відбуваються ті самі зміни (чергування) приголосних, що й при утворенні прикметників вищого ступеня:

кінцевий с кореня + -ш- = шч (ш): високо - вище;

кінцеві г, ж, з + -ш- = жч: дорого - дорожче, дуже - дужче, низько - нижче.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити