Основи валеології - Валецька Р. О. 2007

ПЕРЕДМОВА

Здоров'я — це безцінний дар природи, який дається, на жаль, не назавжди, його потрібно берегти. Але здоров'я людини багато в чому залежить від неї самої, від способу її життя, умов праці, харчування, її звичок.

І. П. ПАВЛОВ

Здоров'я - це те, без чого людина не може бути щасливою. Воно закладається в дитячому віці на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов. Здоров'я можна лише сформувати, здобути шляхом цілеспрямованої напруженої праці над собою і набуттям знань. Життєво важливо для кожної людини не тільки знати, як бути здоровою, а й уміти зберігати своє здоров'я на довгі роки. Вона повинна знати основи здорового способу життя. Життя і здоров'я - зазначає відомий у галузі валеології практикГ. П. Малахов — найдорожче, що є у людини, тому підхід до них повинен бути найсерйознішим і ретельно вивченим. Отже, йдеться про потребу навчити кожну людину «науки здоров'я», яка називається «валеологія» (від лат. valeо - бути здоровим і грец. logos - учення, наука).

Здоров'я - найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Істина відома, але вона поки що не стала домінуючою як у поведінці кожної людини, так і в державній політиці. У кращому разі ця істина лише декларується. І це чи не одна з головних причин погіршення стану здоров'я людей у нашій країні, катастрофічне зниження народжуваності, зменшення середньої тривалості життя.

Мета валеології - навчити людину з дитинства розумно ставитися до свого здоров'я, фізичної та психічної культури, гартувати організм, уміло організовувати працю і відпочинок, раціонально харчуватися, відмовитися від тютюнопаління, наркотичних речовин, надмірного вживання алкогольних напоїв. А це сприятиме збереженню і зміцненню здоров'я школяра, гармонійному розвитку його духовних сил і фізичних можливостей, для того, щоб у майбутньому він став повноцінним громадянином суспільства.

Одним з ефективних шляхів виходу з демографічної і валеологічної кризи є формування здорового способу життя шляхом валеологічного виховання населення і, в першу чергу, учнів.  Необхідно змалечку прищепити навички дбайливого ставлення до власного здоров'я, сформувати валеологічну поведінку, яка забезпечить збереження і зміцнення здоров'я дітей, підлітків та молоді. Головною метою валеологічної освіти й виховання є формування валеологічного світогляду та поведінки учнів, мотивацій, що забезпечать активне й свідоме залучення кожної людини до процесу творення свого здоров'я.

Діти сприймають світ образно й емоційно, тому бути здоровими потрібно навчати не тільки словом, а й самою організацією шкільного та позашкільного життя школярів.

Зберегти здоров'я здорових дітей, забезпечити найкращі умови для їхнього гармонійного росту і розвитку можна тоді, коли педагоги матимуть відповідні знання з валеології та доноситимуть до дітей інформацію про здоровий спосіб життя - це є запорукою всіх майбутніх успіхів. І для цього, в першу чергу, самому потрібно багато знати і, звичайно, дотримуватись усіх вимог. Тому гасло «Здоров'я - через освіту» сьогодні залишається актуальним.

Кожна людина повинна запам'ятати на все життя слова видатного вченого-фізіолога Івана Петровича Павлова «Людина - найвищий продукт природи, але для того, щоб отримати насолоду від скарбів природи, людина має бути здоровою, сильною та розумною».

Підручник «Основи валеології» побудований відповідно з вимогами Болонського процесу та типової навчальної програми для студентів педагогічних вищих навчальних закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень - «бакалавр», яка рекомендована науково-методичним центром Міністерства освіти і науки України (лист від 07.02.05 № 14 (18.2-267). Він складається з передмови, восьми розділів, використаної літератури та списку термінів і понять.

У розділі «Основи здорового способу життя» послідовно викладено предмет, завдання та методи валеології, її значення у формуванні свідомої мотивації людини здорового способу життя, підвищення рівня здоров'я населення і збереження генофонду нації. Тут студенти

отримають досить чіткі уявлення про здоров'я, його інтегративний зміст, складові, критерії, здоров'я і хвороба, йдеться про донозологічний, або пограничний стан між здоров'ям і хворобою та основні чинники, які впливають на здоров'я. Звертається увага на мету та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників та законодавчу і нормативно-правову базу України як підставу для реалізації прав дитини на життя і здоров'я.

У розділі «Стан здоров'я населення України» висвітлено демографічну ситуацію в Україні на межі двох століть, основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини та фактори, які зумовлюють погіршення стану здоров'я. При викладенні цієї інформації використано «Концепцію валеологічної освіти педагогічних працівників», розробленої творчим колективом фахівців у галузі валеологічної освіти і виховання й одобрена Міністерством освіти і науки України у 2001 році.

У розділі «Вплив на стан здоров'я людини соціальних та екологічних чинників» подано поняття про соціальне здоров'я та його залежність від умов життя людини в суспільстві, системи захисту і пристосування організму здорової людини. Звертається увага на біологічні ритми і здоров'я й екологічний світогляд людини як обов'язковий елемент валеологічного світогляду.

У розділі «Науково-обґрунтований спосіб життя як основа фізичного здоров'я» йдеться про фізичну складову здоров'я, антропометричні дані та їхню оцінку, нормальні показники функціонування серцево-судинної, дихальної, сечостатевої, ендокринної та травної систем. Звертається особлива увага на рухову активність і здоров'я, на шкідливий вплив гіподинамії на здоров'я, на формування та корекцію постави в дітей дошкільного і шкільного віку.

При характеристиці науково-обґрунтованого способу життя подано критерії раціонального та вплив не збалансованого харчування на порушення обміну речовин на виникнення різних недуг. Звертається увага на хімічне забруднення їжі та патогенні бактерії в їжі.

У розділі «Основи психічного здоров'я» викладено поняття про психічний стан, стрес, його стадії та шкідливий вплив на здоров'я людини. Розглядаються проблеми психоемоційного перенапруження, неврози у дітей, їх профілактика та подолання психологічного перевантаження. Звертається увага на етику спілкування - як одну із складових психічного здоров'я людини.

У розділі «Соціальні та психологічні причини вживання наркотичних речовин. Шляхи профілактики різних форм девіантної поведінки» подано матеріал про шкідливий вплив тютюнопаління, алкоголю, наркотиків, токсичних речовин на організм людини, особливо в підлітковому віці. Розглядаються правові основи підліткової наркоманії, основні її причини та методичні аспекти профілактики і раннього виявлення наркотизму у неповнолітніх.

У розділі «Статеве виховання як основа формування здорової сім'ї та профілактики хвороб, що передаються статевим шляхом» йдеться про статеве дозрівання, фізичну та психолого-соціальну характеристику періоду ранньої юності, про статеве виховання дітей та підлітків. Звертається увага на біологічні, психологічні та соціальні аспекти формування сім'ї та її функції. Відтак викладаються соціально-економічні та психофізіологічні причини розлучень. Викладено онтогенез, вагітність та генетичне визначення статі. Висвітлено значення здоров'я майбутніх батьків для дитини та основні фактори ризику порушень внутрішньоутробного розвитку дитини. Подано дані про планування сім'ї та причини, що призводять до проблем вагітності, профілактику спадкових генетичних захворювань.   Розглянуто питання про медико-генетичне консультування, принципи, загальні положення, пренатальну (допологову) діагностику.

Подано сучасні методи контрацепції, контрацепція та ВІЛ-інфекція, аборт і його наслідки. Звертається увага на захворювання, що передаються статевим шляхом (сифіліс, урогенітальний хламідіоз, статевий герпес, синдром набутого імунодефіциту) та їх профілактику.

У розділі «Індивідуальні оздоровчі системи як основа повноцінного довголітнього життя» представлено сутність оздоровчих систем (Іванова, Болотова), природні засоби оздоровлення, основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем. Звертається увага на самодіагностику захворювань на ранній стадії, самокорекцію імунітету, очищення організму, раціональну організацію трудової діяльності, подолання психологічного перевантаження.

Звертається увага на валеологічні валеотехнології та досвід В. О. Сухомлинського - як основоположника шкільної валеологічної науки та практики.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити