Основи валеології - Валецька Р. О. 2007

РОЗДІЛ 5

ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я

5.12. Роль учителя в засвоєнні учнями загальнолюдських духовних цінностей

У сукупності соціальних, економічних, науково-технічних, екологічних факторів, що становлять сутність нашого життя, провідне місце належить і факторам психолого-педагогічним. Адже з ними пов'язане цілеспрямоване формування у підростаючого покоління чіткої гуманістичної позиції, котра б дозволила йому вдумливо осмислювати буття, утвердитися в справедливості загальнолюдських моральних норм, виробити правильне бачення смислу свого існування.

Гуманізація шкільного життя не обмежується тільки зміною суті й характеру ставлення до людини. Вона спрямована насамперед на формування здорового внутрішнього світу, виховання гуманно зорієнтованої особистості - людяної, милосердної, благочестивої та благодійної, а також дотримання моральних норм - основа духовного здоров'я.

Ми повинні постійно реалізувати мудру народну заповідь: «Дивись - не забудь, людиною будь». Сьогодні нікого не треба переконувати, що відродження України як держави пов'язане з вихованням дітей і молоді. А це виховання повинно формувати загальнолюдські духовні цінності.

Принципи загальнолюдських духовних цінностей необхідно постійно пропагувати, починаючи з дошкільних закладів, у початковій, основній та старшій школі, що допоможе усвідомленню цінності життя, його сенсу. А високий духовний рівень допоможе самоутвердитись як індивідуальності кожному учневі, визначитись у меті свого життя, знайти своє місце в суспільстві, виробити вміння критично оцінити свою особистість, здатність поводити себе безконфліктно з оточенням і прагнення до самовдосконалення.

Дотримання моральних норм — основи духовного здоров'я - можна розвивати у молоді і на уроках фізичного виховання. Різні рухові ігри та змагання можна використати як одну з форм рольового навчання духовної свідомості та мислення. Із їх допомогою дітям можна прищеплювати найважливіші духовні якості, зокрема такі:

- готовність піти па жертву ради далекої мети;

- сприйняття критики на свою адресу та бажання робити з неї повчальні для себе висновки;

- увага до ближнього та повсякчасна готовність допомогти будь-кому;

- здатність творчо працювати у колективі;

- здатність працювати без ворожнечі, позбутися заздрощів;

- цілеспрямованість, наполегливість, самодисципліна, дотримання загально прийнятих етичних та моральних норм тощо.

У цьому плані заслуговують на увагу рекомендації багатьох вчених, котрі вважають спортивні ігри без дотримання їх учасниками загальноприйнятих моральних норм, етичних критеріїв, саморегуляції своєї поведінки антигуманними. Завдяки фізичній культурі сучасної молоді відкриваються можливості для досягнення певної гармонії душі й тіла, а це, у свою чергу, пов'язано із задоволенням найважливіших запитів молодого покоління. Із-поміж них звернуто увагу на такі: продовження роду, моральне самовдосконалення, естетичне задоволення від

культурного спілкування, взаємозв'язок естетики активного способу життя з природними задатками організму та душі.

Учителі шкіл в основу духовного виховання молоді повинні ставити абсолютні вічні вартості, які зрозумілі всім людям на землі, - любов, добро, милосердя, віру, надію, чесність, справедливість тощо. Лише пробуджуючи віру в ці вічні ідеали, можна сподіватися на духовне оздоровлення нашого суспільства.

Духовне здоров'я - один із небагатьох аспектів життя, до якого небайдужі всі. Кожна людина прагне пізнати таємниці повноцінного життя. Це насамперед дотримання вічних принципів загальнолюдської моральної цінності і норми, котра здатна подарувати людині здоровий спосіб життя, створювати особливий храм високої духовності. Тому роль учителя - бути його архітектором та будівничим, чим допоможемо дітям, онукам, правнукам удосконалювати свій рід, націю, цивілізацію третього тисячоліття.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити