Основи валеології - Валецька Р. О. 2007

РОЗДІЛ 7

СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ'Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

7.13. Фактори, що порушують репродуктивне здорові

Однією з найчастіших причин порушень репродуктивного здоров'я вважається захворювання, що передаються статевим шляхом (ЗПСШ). Останніми роками їх спектр і частота значно збільшились. Незнання елементарних норм статевої гігієни призводить до того, що підлітки не тільки страждають на ці захворювання самі, а й стають їх розповсюджувачами.

Економічні та соціальні негаразди, як правило супроводжуються спалахами епідемій або різким збільшенням захворюваності, особливо інфекційної етіології, серед населення. Нема сумнівів, що країни, які раніше входили до складу колишнього Радянського Союзу, переживають у даний момент епідемію ЗПСШ. Так, наприклад, число зареєстрованих випадків сифілісу в Україні зросло з 6,0 у 1990 р. до 144 на 100 000 населення у 1996 р. За офіційними статистичними даними, рівень ЗПСШ серед молоді вищий, ніж рівень населення в цілому.

Найбільш загрозливим є те, що останнім часом у країнах колишнього Радянського Союзу різко зріс рівень інфікованості ВІЛ, особливо серед ін'єкційних наркоманів. В літературі є численні вказівки на серйозну епідемію ВІЛ в Україні. Причому будь-яких тенденцій до зниження числа захворювань поки що не відзначається.

З одного боку, рівень розповсюдженості ЗПСШ великою мірою залежить від сексуальної поведінки населення. З іншого - не менш важливу роль у зниженні поширеності захворювань грає доступність та ефективність служб, що займаються раннім виявленням та лікуванням хворих на ЗПСШ. У зв'язку з економічними, політичними, соціальними змінами у країні, що зумовили величезну економічну диференціацію, зростання рівня нужденності та безробіття, особливо серед жіночого населення країни, і те й друге перетерпіло значні зміни. Відкриття кордонів сприяло посиленій внутрішній та зовнішній міграції населення.

Міграційні процеси, що допомагають розширенню зв'язків та контактів із західними ЗМІ, відкрили Україні та сусіднім країнам шлях до необмеженого впливу ззовні. Останнє посприяло змінам сексуальної поведінки та характеру статевих відносин, що, в свою чергу, призвело до зростання ЗПСШ серед населення, яке особливо помітне серед молоді.

Значний вплив на репродуктивний потенціал має онкологічна патологія репродуктивних органів, яка характеризується високим рівнем поширеності та смертності протягом одного року з моменту діагностування, значною часткою хворих на пізніх стадіях хвороби, при цьому цитологічним обстеженням охоплюється 51,3-63,6 % жінок, які підлягають обстеженню.

Ризик виникнення злоякісних новоутворень статевої системи пов'язаний зі статевою і репродуктивною поведінкою і раннім початком статевого життя, зміною численних партнерів, перенесеними захворюваннями, які передаються статевим шляхом, палінням, вживанням алкоголю тощо.

Клініко-генетичний моніторинг стану здоров'я осіб, що мають підвищений ризик захворіти на рак статевих органів (доброякісні новоутворення, хронічні запалення придатків матки, гіперплазія і поліпоз ендометрію, мастопатії, ускладнена онкологічна спадковість тощо) є високоефективним засобом ранньої діагностики і профілактики онкологічної акушерської-гінекологічної патології, широке впровадження якого сприятиме зміцненню жіночого репродуктивного та популяційного здоров'я. Несприятливою є ситуація й щодо тютюнопаління: нині палить кожна третя дитина 12-14 років (як хлопчик, так і дівчинка) і кожен другий підліток.

За даними МВС, в Україні у 2001р. більше 71 % осіб, які перебувають на обліку з приводу вживання наркотиків, - це неповнолітні діти (діти - 5355, підлітки 15-17 років - 3286) та молоді люди віком від 18 до 29 років (67482), з яких майже кожна п'ята - жінка (23715). Близько 80 % з них не працюють і не навчаються, мають досить низький санітарно-гігієнічний і культурний рівень сексуальної поведінки і являють собою загрозу репродуктивному здоров'ю. Наркозалежні особи - група ризику із розповсюдженням СНІДу при використанні забрудненого інструментарію (голки, шприци тощо), при безладних статевих стосунках, що притаманні споживачам певної категорії психоактивних речовин (опіоїди, психоделітики, психостимулятори).

Однією з актуальних проблем суспільства і охорони здоров'я зокрема, залишається профілактика зловживання алкоголем, на який, за даним ВООЗ, випадає приблизно 9 %загального тягаря хвороб. Серед 10 причин основних захворювань в європейських країнах алкоголь займає 5-те місце, і його частка складає біля 4,0 %. Серед підлітків зростає кількість тих, хто вживає алкоголь систематично: серед 15-17- річних до 24 % вживають алкогольні напої не рідше одного разу на тиждень.

Алкоголь діє на функцію статевих органів. У сім'яних залозах, на які впливає алкогольна інтоксикація, здійснюються зміни, що призводять до зупинки сперматогенезу. Тривале його споживання впливає не тільки на статеві клітини, а також на нервові центри головного і спинного мозку, що регулюють статеві функції. У 40 % осіб, які вживають алкоголь, має місце та або інша ступінь порушення статевого потягу, а іноді й повна його відсутність. Досить часто під впливом алкоголю дітьми та підлітками скоюються злочини, в тому числі й статеві.

Для молоді, яка працює у сільському господарстві і контактує з різними хлор- і фосфорно органічними пестицидами, систематичне вживання спиртних напоїв призводить до розвитку алкоголізму в короткий термін, і хвороба перебігає у злоякісній формі. Для осіб середнього віку строк розвитку алкоголізму складає три роки, а у молодих людей - від декількох місяців (переважно в осіб жіночої статі) до двох років.

В Україні поширеність паління серед молоді 15-16 років становить близько 29 %, в країнах Західної Європи - 26 %. Усі форми вживання тютюну, а також вплив його диму на людей, які не палять, набагато підвищують ризик розвитку цілого ряду хронічних захворювань і передчасної смерті від них. Паління є шкідливою звичкою, яка досить всебічно вивчена з позицій впливу на загально соматичне та репродуктивне здоров'я.

Тютюнопаління займає важливе місце серед чинників, що збільшують частоту ускладнень вагітності й пологів та погіршують показники антенатальної та перинатальної захворюваності й смертності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити