Основи валеології - Валецька Р. О. 2007

РОЗДІЛ І

ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1.5. Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

Основною метою валеологічної освіти педагогічних працівників є формування валеологічної культури вчителя як передумови його адаптації до нової педагогічної парадигми - гуманістичної спрямованості навчального процесу.

Ця мета досягається за рахунок вирішення освітніх і виховних завдань:

- виховання розуміння сучасних демографічних проблем, усвідомлення їх важливості й актуальності;

- усвідомлення безперспективності утилітарного, технократичного підходу до формування змісту та мети освіти і необхідності його заміни на антропоорієнтовану філософію постіндустріальної епохи;

- розвиток особистої відповідальності вчителя і керівних кадрів освіти за стан здоров'я учнів;

- розвиток готовності вчителя формувати, зберігати і покращувати здоров'я дитини;

- формування у вчителя відповідальності за власне здоров'я;

- формування у вчителя системно-цілісних уявлень про здоров'я як ціннісну категорію;

- формування глибоких теоретичних знань з валеології;

- оволодіння валеологічними технологіями навчання;

- оволодіння методиками оцінювання рівня здоров'я і валеологічного моніторингу;

- розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем збереження здоров'я учнів і власного здоров'я;

- формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток здатності до розв'язання валеологічних проблем;

- формування знань і умінь,необхідних для створення валеологічних умов навчання і виховання в закладах освіти;

- відродження кращих традицій української педагогіки, зокрема родинної, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я дитини.

В основу валеологічної освіти покладені принципи гуманізації, науковості, безперервності, системності та прогностичності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити