Основи валеології - Валецька Р. О. 2007

ПЕРЕДМОВА


РОЗДІЛ 1
ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

1.1. Предмет і завдання валеології як науки в системі національної освіти

1.2. Поняття про здоров'я та його складові

1.3. Здоров'я як практична і культурологічна проблема

1.4. Здоров'я і хвороба

1.5. Мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників

1.6. Законодавча та нормативно-правова база України як підстава для реалізації прав дитини на життя і здоров'я


РОЗДІЛ 2
СТАН ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

2.1. Демографічна ситуація в Україні на межі двох століть

2.2. Основні хвороби, що є безпосередньою причиною смерті сучасної людини


РОЗДІЛ 3
ВПЛИВ НА СТАН ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ

3.1. Поняття про соціальне здоров'я та його залежність від умов життя людини в суспільстві

3.2. Системи захисту і пристосування організму здорової людини

3.3. Біологічні ритми і здоров'я

3.4. Екологічний світогляд людини як обов'язковий елемент валеологічного світогляду


РОЗДІЛ 4
НАУКОВО ОБҐРУНТОВАНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я

4.1. Фізична складова здоров'я

4.2. Антропометричні дані та їхня оцінка

4.3. Нормальні показники функціонування серцево-судинної системи

4.4. Нормальні показники функціонування дихальної системи

4.5. Нормальні показники функціонування сечостатевої системи

4.6. Нормальні показники функціонування ендокринної системи

4.7. Нормальні показники функціонування травної системи

4.8. Рухова активність і здоров'я

4.9. Гіподинамія, її шкідливий вплив на здоров'я

4.10. Формування та корекція постави в дітей дошкільного і шкільного віку

4.11. Харчування і здорові. Критерії раціонального харчування

4.12. Причини й механізми виникнення карієсу зубів і хвороб парадонтозу та їх запобігання

4.13. Токсичні речовини в їжі


РОЗДІЛ 5
ОСНОВИ ПСИХІЧНОГО ТА ДУХОВНОГО ЗДОРОВ'Я

5.1. Поняття про психічне здоров'я

5.2. Психоемоційні стреси і здоров'я

5.3. Шкідливий вплив стресу на здоров'я людини

5.4. Причини нервово-психічних відхилень в учнів

5.5. Подолання психологічного перевантаження

5.6. Етика спілкування - одна із складових психічного здоров'я людини

5.7. Валеологічні принципи організації навчально-виховного процесу в школі

5.8. Вплив навчального процесу на здоров'я учнів

5.9. Загально-педагогічний принцип: бережливе ставлення до здоров'я дітей

5.10. Духовність і здоров'я

5.11. Гармонія людини і природи - джерело духовного здоров'я

5.12. Роль учителя в засвоєнні учнями загальнолюдських духовних цінностей


РОЗДІЛ 6
СОЦІАЛЬНІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН. ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ РІЗНИХ ФОРМ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

6.1. Тенденції поширення шкідливих звичок серед дітей і молоді

6.2. Вплив тютюнопаління на організм людини

6.3. Медико-біологічні та психологічні аспекти алкоголізму

6.4. Медико-біологічні та психолого-педагогічні аспекти наркоманії

6.5.Основні причини та правові аспекти підліткової наркоманії

6.6. Вплив наркотиків на фізичне та психічне здоров'я, репродуктивну функцію людини

6.7. Методичні аспекти профілактики і раннього виявлення токсикоманій у неповнолітніх


РОЗДІЛ 7
СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОЇ СІМ'Ї ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ

7.1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи

7.2. Статеве дозрівання, фізична та психолого-соціальна характеристика періоду ранньої юності

7.3. Статеве виховання дітей та підлітків

7.4. Формування та збереження репродуктивного здоров'я

7.5. Планування сім'ї

7.6. Біологічні, психологічні та соціальні основи формування сім'ї

7.7. Аспекти перебігу фізіологічної вагітності

7.8. Здоров'я майбутніх батьків і дитини

7.9. Причини, що призводять до проблеми вагітності

7.10. Медико-генетичне консультування, принципи, загальні положення

7.11. Методи контрацепції

7.12. Профілактика аборту як фактора збереження репродуктивного здоров'я жінки

7.13. Фактори, що порушують репродуктивне здорові


РОЗДІЛ 8
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ, ЩО НАБУЛИ СОЦІАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ. ВСЕБІЧНА ПОІНФОРМОВАНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЯК ВІДПОВІДНИЙ ШЛЯХ ПОЛІПШЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

8.1. Загальна характеристика інфекційних хвороб

8.2. Імунітет

8.3. Інфекційні хвороби крові

8.4. Протиепідемічний режим у дитячих колективах, де перебувають ВІЛ-інфіковані діти

8.5. Інфекційні хвороби органів дихання

8.6. Інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом


РОЗДІЛ 9
ІНДИВІДУАЛЬНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА ЯК ОСНОВА ПОВНОЦІННОГО ДОВГОЛІТНЬОГО ЖИТТЯ

9.1. Сутність оздоровчих систем

9.2. Природні засоби оздоровлення

9.3. Основні принципи та вимоги до індивідуальних оздоровчих систем

9.4. Самодіагностика захворювань на ранній стадії

9.5. Очищення організму

9.6. Раціональна організація трудової діяльності


Словник термінів і понять


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити